Sähköliittymän hinnoitteluperiaatteet

Tutustu eri liittymien hinnoitteluun ja ota yhteyttä tarvittaessa! Tavoitat meidät arkisin ma–pe klo 8–11 ja 12–16.

Ota yhteyttä

Sähköliittymien hinnoittelussa sovelletaan liittymän sijainnista riippuen joko vyöhykehinnoittelua, aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua. Pyrimme vastaamaan liittymäkyselyihin seuraavien aikaikkunoiden sisällä:

  • Vyöhykehinnoittelun piirissä olevat liittymät 63 A asti pyrimme vastaamaan viikon kuluessa. 
  • Vyöhykehinnoittelun piirissä yli 63 A liittymäkyselyihin pyrimme vastaamaan kahden viikon kuluessa. 
  • Tapauskohtaisen hinnoittelun piirissä oleviin liittymäkyselyihin pyrimme vastaamaan kolmen viikon kuluessa.Liittymismaksu sisältää tuntirekisteröivän ja etäluettavan sähköenergiamittarin asennettuna. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia ja mittauskeskusta. Liittymän kytkemiseksi muun muassa sopimusten tulee olla kunnossa. Ohjeet rakentajalle löytyvät täältä.

Täytä ja palauta yleistietolomake meille mahdollisimman hyvissä ajoin, lomake löytyy täältä.

Ohje maadoitusten rakentamiseen löytyy täältä.

Vyöhykehinnoittelu

Vyöhykkeiden määrittäminen perustuu etäisyyteen. Vyöhykehinnat muodostetaan siten, että ne

kuvaavat mahdollisimman hyvin keskimääräisiä liittymätehokohtaisia laajennuskustannuksia, joita

kyseisen vyöhykkeen tarkasteltavat liittymät aiheuttavat liittyessään.

Kaikki liittyjät on otettava vyöhykehinnoittelun piiriin vähintään siltä osin kuin ne sijoittuvat linnuntietä mitaten enintään 600 metrin etäisyydelle olemassa olevista muuntamoista liittymän sulakekoon ollessa enintään 3x63 A. Etäisyyteen perustuvan vyöhykejaon lisäksi vyöhykkeeseen 1 kuuluvat kaikki asemakaava-alueella sijaitsevat liittyjät.

Hintavyöhyke 1 

Liittymismaksuja sovelletaan alueilla, joilla on voimassa asemakaava ja liittymään tulee enintään 315 ampeerin pääsulakkeet. Yli 315 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti. Hinnastoa ei sovelleta ranta-asemakaava-alueilla eikä vanhoilla rantakaava-alueilla. Lisäksi vyöhykkeen 1 hintoja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee 1-150 m päässä jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 250 A pääsulakkeet. Yli 250 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti. Toimitusaika liittymälle on noin 8 viikkoa liittymissopimuksen voimaantulosta.

Hintavyöhyke 2

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee 151- 400 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 160 ampeerin pääsulakkeet. Yli 160 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti. Toimitusaika liittymälle on noin 8 viikkoa liittymissopimuksen voimaantulosta.

Hintavyöhyke 3 

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitseviin pieniin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee 401–600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 63 ampeerin pääsulakkeet. Yli 63 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti. Toimitusaika liittymälle on noin 10 viikkoa liittymissopimuksen voimaantulosta.

 

Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta alueilla, joissa on voimassa oleva aluehinnoittelu.

Sähköliittymähinnasto 19.5.2018

Pääsulake

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2

Vyöhyke 3

3*25 A

2115,74 €

2925,56 €

4818 €

3*35 A

2388,32 €

3297,25 €

5368 €

3*63 A

5023,26 €

6954,20 €

11321

3*100 A

7528,44 €

10 431,3 €

 

3*160 A

10 098,44 €

13 908,4 €

 

3*200 A

14 381,84 €

  

3*250 A

17 159,56 €

  

3*315 A

21 248,26 €

  

Aluehinnoittelu

 

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolisilla sähköistyksen kannalta yhtenäisillä alueilla. Aluehinnoittelussa kartoitetaan rajatun alueen kaikki potentiaaliset liittyjät. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeamis- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet sekä vireillä olevat kaavat. Alue hinnoittelu perustuu määritetyn alueen suunniteltuihin verkonrakentamiskustannuksiin ja kapasiteettivarausmaksuun. Sähköverkon rakentamiskustannukset jaetaan potentiaalisten liittyjien määrällä ja liittymistehojen suhteessa. Näin saadaan liittymäkohtainen hinta. Alueen sähköverkon rakentamisen edellytyksenä on, että 60 % potentiaalisista liittyjistä sitoutuu ottamaan sähköliittymän, tai pienempi määrä liittyjiä maksaa 60 % alueen sähköverkon rakentamiskustannuksista. Jälkiliittymislauseketta sovelletaan aluehinnoittelukohteissa, joissa ensimmäiset liittyjät ovat maksaneet omaa liittymämaksua suuremman liittymismaksun, jotta alueen sähköistäminen on käynnistynyt. Tällöin uuden liittyjän liittyessä verkkoon, aikaisemille liittyjille palautetaan liittymismaksuja siten, että heidän liittymismaksunsa suhteessa liittymistehoon vastaa uusimman liittyjän liittymismaksua. Jälkiliittymislauseet purkautuvat, kun rakentamiskynnys alueella täyttyy, tai aluehinnoittelun voimassaolo loppuu.

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit+ Kapasiteettivarausmaksu* Liittymisteho

Kapasiteettivarausmaksu on 115 €/kVA Alv 24 %.

Tapauskohtainen hinnoittelu

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan alueilla, jotka eivät kuulu vyöhyke- tai aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksut määräytyvät liittymän rakentamisen aiheuttamien jakeluverkon välittömien laajennuskustannusten ja kapasiteettivarausmaksun perusteella. Tapauskohtaisen hinnoittelun kohteissa liittymissopimukseen kirjataan jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit+ Kapasiteettivarausmaksu* Liittymisteho

Kapasiteettivarausmaksu on 115 € / kVA Alv 24 %.

Tilapäinen liittymä
Tilapäisen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän rakennus-, mittarointi- ja purkukustannusten perusteella. Tilapäinen liittymä voi olla käytössä enintään kaksi vuotta.

Keskijännite- ja suurjänniteliittymät

Keski- ja suurjänniteliittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämiskustannusten ja liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella seuraavasti:

Liittymismaksu = Välittömät liittämiskustannukset + kapasiteettivarausmaksu * liittymisteho

 

Liittymismaksu keski- ja suurjänniteverkossa (sis. alv 24 %)

Kapasiteetti varausmaksu

Keskijänniteliittymä (Kj)70 €/kVA
Suurjänniteliittymä (Sj)15 €/kVA

  • Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat kustannukset

  • Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen

  • Liittymisteho on liittyjän suurin yhden tunnin keskiteho (kVA)

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaavien liittymismaksujen erotus. Liittymän kasvaessa niin suureksi, että vyöhykehintoja ei enää hinnastoon ole määritelty, lisäliittymismaksu määritetään hyödyntämällä sekä vyöhykehinnastoa, että kapasiteettivarausmaksua. Aluehinnoittelun ja tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy kapasiteettivarausmaksun ja liittymän tehon muutoksen perusteella. Liittymän kokoa pienennettäessä ei liittymismaksua palauteta. Sovellettava kapasiteettivarausmaksu on 115 € /kVA Alv 24 %.

 

Yksivaiheisen liittymän muuttaminen kolmivaiheiseksi

 

Vyöhykehinnoittelu alueella peritään 50 % vastaavan kolmivaiheisen liittymän hinnasta. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymän kolmivaiheistamisesta veloitetaan 2/3 osaa vyöhykkeen 3 vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta.

Liittymissopimuksen päättyminen

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautuskelpoisia, jolloin liittymissopimuksen päättyessä liittymismaksuja ei palauteta liittyjälle.

Arvonlisävero

Palautuskelvottomat liittymismaksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Tuotannon liittäminen

Sähköverkkoon liitettävän tuotannon liittymismaksu on sama kuin liittymisteholtaan samansuuruisen kulutuksen liittymismaksu. Pienimuotoisen tuotannon liittymismaksu ei kuitenkaan sisällä sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia (kapasiteettivarausmaksu on nolla). Pienimuotoisella tuotannolla tarkoitetaan enintään kahden megavolttiampeerin sähköntuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta. Näennäisteholtaan yli 2 MVA:n tuotantolaitoksen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän välittömistä rakennuskustannuksista, sekä kapasiteettivarausmaksusta. Mikäli kohteessa on tuotannon lisäksi myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu. Kapasiteettivarausmaksu on 70 € /kVA Alv 24 %. Tästä löydät yleistietolomakkeen pientuotantolaitoksen ja/tai sähkövaraston liittäminen verkkoon.

Sähköliittymän ylläpito

Jos kiinteistöllä ei ole tarvetta sähkölle, mutta halutaan säilyttää valmiudet myöhempää käyttöä varten, sähköliittymä voidaan sulkea väliaikaisesti eli laittaa ylläpitoon. Katkaisemme sähköntoimituksen, mutta liittymällä säilyy valmius käyttää sähköä ja liittymissopimus on edelleen voimassa. Ylläpidosta peritään yleissähkönsiirron sulakepohjainen perusmaksu. Ylläpidossa oleva liittymä voidaan muuttaa nopeasti ja sähköntoimitusta jatkaa, joten tätä kannattaa verrata vaihtoehtona liittymisen irtisanomiselle.

 

Ota yhteyttä sähkönjakelusta -kuvake

Hanki meiltä sähköpalvelut laadukkaasti. Kysy lisää sähköliittymistä!

Ota yhteyttä sähköasioista