Sähköliittymän hinnoitteluperiaatteet

Tutustu eri liittymien hinnoitteluun ja ota yhteyttä tarvittaessa! Tavoitat meidät arkisin ma–pe klo 8–11 ja 12–16.

Ota yhteyttä

Sähköliittymien hinnoittelussa sovelletaan liittymän sijainnista riippuen joko vyöhykehinnoittelua, aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua. Pyrimme vastaamaan liittymäkyselyihin seuraavien aikaikkunoiden sisällä:

  • Vyöhykehinnoittelun piirissä olevat liittymät 63 A asti pyrimme vastaamaan viikon kuluessa. 
  • Vyöhykehinnoittelun piirissä yli 63 A liittymäkyselyihin pyrimme vastaamaan kahden viikon kuluessa. 
  • Tapauskohtaisen hinnoittelun piirissä oleviin liittymäkyselyihin pyrimme vastaamaan kolmen viikon kuluessa.

Liittymismaksuhinnastoa sovelletaan liittymiin, joiden rakentamisessa voidaan käyttää yhtiön tavanomaisia verkostorakenteita, jotka ovat yleensä ilmajohtorakenteita.

Liittymismaksu sisältää tuntirekisteröivän ja etäluettavan sähköenergiamittarin asennettuna. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia ja mittauskeskusta. Liittymän kytkemiseksi muun muassa sopimusten tulee olla kunnossa. Ohjeet rakentajalle löytyvät täältä.

Täytä ja palauta yleistietolomake meille mahdollisimman hyvissä ajoin, lomake löytyy täältä.

Ohje maadoitusten rakentamiseen löytyy täältä.

Vyöhykehinnoittelu

Hintavyöhyke 1 

Liittymismaksuja sovelletaan alueilla, joilla on voimassa asemakaava ja liittymään tulee enintään 630 ampeerin pääsulakkeet. Yli 630 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti. Hinnastoa ei sovelleta ranta-asemakaava-alueilla eikä vanhoilla rantakaava-alueilla.

Hintavyöhyke 2

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee enintään 400 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 160 ampeerin pääsulakkeet. Yli 160 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti.

Hintavyöhyke 3 

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitseviin pieniin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee 401–600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 35 ampeerin pääsulakkeet. Yli 35 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti.


Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta 

Alueilla, joilla on käytössä aluehinnoittelu tai joilla on sovittu jälkiliittyjien osallistumisesta aikaisempien liittyjien maksaman verkon rakennuskustannuksiin, ei sovelleta vyöhykehinnoittelua.

Sähköliittymähinnasto 19.5.2018

Pääsulake

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2

Vyöhyke 3

3*25 A

2115,74 €

2925,56 €

4818 €

3*35 A

2388,32 €

3297,25 €

5368 €

3*63 A

5023,26 €

6954,20 €

3*100 A

7528,44 €

10 431,3 €

3*160 A

10 098,44 €

13 908,4 €


3*200 A

14 381,84 €


3*250 A

17 159,56 €


3*315 A

21 248,26 €


3*400 A

27 842,10 €


3*500 A34 319,12 €
3*630 A43 275,32 €
Yli 630 A59 € / A

Liittymismaksu keski- ja suurjänniteverkossa (sis. alv 24 %)

Kapasiteetti varausmaksu

Keskijänniteliittymä (Kj)48 €/kVA
Suurjänniteliittymä (Sj)38 €/kVA

Tapauskohtainen hinnoittelu

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan alueilla, jotka eivät kuulu vyöhyke- tai aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksut määräytyvät jakeluverkon rakentamisesta ja vahvistamisesta aiheutuvien rakennuskustannusten perusteella. Liittymismaksu on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin liittymän kokoa vastaava korkein vyöhykehinta. Kohteissa, joissa liittymismaksu on poikkeuksellisen korkea, liittymissopimukseen voidaan kirjata ns. jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä.

Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.


Tilapäinen liittymä
Tilapäisen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän rakennus-, mittarointi- ja purkukustannusten perusteella. Tilapäinen liittymä voi olla käytössä enintään kaksi vuotta.

Keskijännite- ja suurjänniteliittymät

Keski- ja suurjänniteliittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämiskustannusten ja liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella seuraavasti:

Liittymismaksu = Välittömät liittämiskustannukset + kapasiteettivarausmaksu * liittymisteho

  • Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat kustannukset

  • Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen

  • Liittymisteho on liittyjän suurin yhden tunnin keskiteho (kVA)

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhyke- tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaavien liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy rakennuskustannusten perusteella. Lisäliittymismaksu on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin korkein lisäliittymismaksu vastaavasta liittymäkoon muutoksesta alueella, jolla sovelletaan vyöhykehinnoittelua. Liittymän kokoa pienennettäessä ei liittymismaksua palauteta.

Liittymissopimuksen päättyminen

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautuskelpoisia, jolloin liittymissopimuksen päättyessä liittymismaksuja ei palauteta liittyjälle.

Arvonlisävero

Palautuskelvottomat liittymismaksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Tuotannon liittäminen

Sähköverkkoon liitettävän tuotannon liittymismaksu on sama kuin liittymisteholtaan samansuuruisen kulutuksen liittymismaksu. Pienimuotoisen tuotannon liittymismaksu ei kuitenkaan sisällä sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia (kapasiteettivarausmaksu on nolla). Pienimuotoisella tuotannolla tarkoitetaan enintään kahden megavolttiampeerin sähköntuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta.

Seuraa sähkönkulutustasi verkossa

Verkkopalvelussamme voit seurata käyttöpaikkasi kulutustietoja tuntitasolla. Mittarilukemat näkyvät vuorokauden viiveellä. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen, johon tarvittavat tiedot löytyvät sähkölaskusta. Kirjaudu palveluun!

Malli
Asiakasnumero 123456
Sopimustunnus MSO000_12345678S
Käyttöpaikka MSO000_1234567

Ota yhteyttä sähkönjakelusta -kuvake

Hanki meiltä sähköpalvelut laadukkaasti. Kysy lisää sähköliittymistä!

Ota yhteyttä sähköasioista