Sähköliittymän hinnoitteluperiaatteet

Sähköliittymien hinnoittelussa sovelletaan liittymän sijainnista riippuen joko vyöhykehinnoittelua, aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua. Pyrimme vastaamaan liittymäkyselyihin seuraavien aikaikkunoiden sisällä. Vyöhykehinnoittelun piirissä olevat liittymät 63 A asti pyrimme vastaamaan viikon sisällä. Vyöhykehinnoittelun piirissä yli 63 A liittymäkyelyihin pyrimme vastaamaan kahden viikon kuluessa. Tapauskohtaisen hinnoittelun piirissä oleviin liittymäkyselyihin pyrimme vastaamaan kolmen viikon kuluessa.

Liittymismaksuhinnastoa sovelletaan liittymiin, joiden rakentamisessa voidaan käyttää yhtiön tavanomaisia verkostorakenteita (yleensä ilmajohtorakenteita).

Liittymismaksu sisältää sähköenergiamittarin (tuntirekisteröivä, etäluettava) asennettuna. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia.

Liittymän kytkemiseksi mm. sopimukset pitää olla kunnossa tässä ohjeita rakentajalle asioiden hoitoon.

Täytä ja palauta yleistietolomake meille mahdollisimman hyvissä ajoin, lomake löytyy tästä

Ohje maadoitusten rakentamiseen tästä.

Vyöhykehinnoittelu

Hintavyöhykkeen 1 liittymismaksuja sovelletaan alueilla, joilla on voimassa asemakaava ja liittymäänn tulee enintään 630 ampeerin pääsulakkeet. Yili 630 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti Hinnastoa ei sovelleta ranta-asemakaava-alueilla eikä vanhoilla rantakaava-alueilla.

Hintavyöhykkeen 2 liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee enintään 400 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 160 ampeerin pääsulakkeet. Yli 160 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti.

Hintavyöhykkeen 3 liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitseviin pieniin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee 401- 600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymään tulee enintään 35 ampeerin pääsulakkeet. Yli 35 A liittymien hinta lasketaan tapauskohtaisesti.

Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta alueilla, joilla on käytössä aluehinnoittelu tai joilla on sovittu jälkiliittyjien osallistumisesta aikaisempien liittyjien maksaman verkon rakennuskustannuksiin.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevilla alueilla, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvän viiden vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeamis- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet sekä tapauskohtaisesti myös vireillä olevat kaavat.

Liittymismaksut määritellään erikseen kullekin alueelle jakamalla liittymien rakentamisesta ja tarvittavasta jakeluverkon vahvistamisesta aiheutuvat rakennuskustannukset potentiaalisten liittyjien kesken. Liittymismaksu on kuitenkin vähintään hintavyöhykkeen 1 vastaavan liittymismaksun suuruinen. Rakennuskustannukset lasketaan sovellettavan yksikköhintaluettelon perusteella.

Myöhemmin rakennettavien liittymien liittymismaksuja voidaan tarkistaa rakennuskustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Aluehinnoittelusta siirrytään vyöhykehinnoitteluun, kun liittyjien määrä vastaa hinnoittelussa käytettyä potentiaalisten liittyjien määrää.

Tapauskohtainen hinnoittelu

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan alueilla, jotka eivät kuulu vyöhyke- tai aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksut määräytyvät jakeluverkon rakentamisesta ja vahvistamisesta aiheutuvien rakennuskustannusten perusteella. Liittymismaksu on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin liittymän kokoa vastaava korkein vyöhykehinta.

Kohteissa, joissa liittymismaksu on poikkeuksellisen korkea, liittymissopimukseen voidaan kirjata ns. jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Tilapäinen liittymä

Tilapäisen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän rakennus-, mittarointi- ja purkukustannusten perusteella. Tilapäinen liittymä voi olla käytössä enintään 2 vuotta.

Keskijännite- ja suurjänniteliittymät

Keski- ja suurjänniteliittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämiskustannusten ja liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella seuraavasti:

Liittymismaksu = Välittömät liittämiskustannukset + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

  • Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat kustannukset
  • Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen
  • Liittymisteho on liittyjän suurin yhden tunnin keskiteho (kVA)

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhyke- tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaavien liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy rakennuskustannusten perusteella. Lisäliittymismaksu on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin korkein lisäliittymismaksu vastaavasta liittymäkoon muutoksesta alueella, jolla sovelletaan vyöhykehinnoittelua. Liittymän kokoa pienennettäessä ei liittymismaksua palauteta

Liittymissopimuksen päättyminen

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautuskelpoisia, jolloin liittymissopimuksen päättyessä liittymismaksuja ei palauteta liittyjälle.

Tuotannon liittäminen

Sähköverkkoon liitettävän tuotannon liittymismaksu on sama kuin liittymisteholtaan samansuuruisen kulutuksen liittymismaksu. Pienimuotoisen tuotannon liittymismaksu ei kuitenkaan sisällä sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia (kapasiteettivarausmaksu on nolla). Pienimuotoisella tuotannolla tarkoitetaan enintään kahden megavolttiampeerin sähköntuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta.

Arvonlisävero

Palautuskelvottomat liittymismaksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Energiapollari neuvoo sivua energia-asioissa

Seuraa sähkönkulutustasi verkossa

Verkkopalvelussamme voit seurata käyttöpaikkasi kulutustietoja tuntitasolla. Mittarilukemat näkyvät vuorokauden viiveellä. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen, johon tarvittavat tiedot löytyvät sähkölaskusta. Kirjaudu palveluun!

Malli

  • Asiakasnumero 123456
  • Sopimustunnus MSO000_12345678S
  • Käyttöpaikka MSO000_1234567

Sähköliittymähinnasto  19.5.2018 alkaen

VYÖHYKEHINNOITTELU (sis. alv 24%)

Pääsulake               Vyöhyke 1                Vyöhyke  2           Vyöhyke 3       

1*35 A                       1609,52 €                 2266,11 €                  3696 €
3*16 A                       1609,52 €                 2266,11 €                  3696 €
3*25 A                       2115,74 €                 2925,56 €                  4818 €
3*35 A                       2388,32 €                 3297,25 €                  5368 €
3*63 A                       5023,26 €                 6954,20 €
3*100 A                     7528,44 €                10 431,3 €                                    
3*160 A                  10 098,44 €                13 908,4 €                                 
3*200 A                  14 381,84 €                                    
3*250 A                  17 159,56 €                                    
3*315 A                  21 248,26 €                                    
3*400 A                  27 842,10 €                                    
3*500 A                  34 319,12 €                                    
3*630 A                  43 275,32 €                                    

Yli 630 A                     59 € / A                                   

LIITTYMISMAKSU KESKI- JA SUURJÄNNITEVERKOSSA(sis. alv 24%)

Kapasiteetti varausmaksu

Keskijänniteliittymä (Kj)     48 €/kVA

Suurjänniteliittymä (Sj)        38 €/kVA

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa